Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe moet u de Beste Rechtsvorm voor uw bedrijf kiezen?

Registering your Business in France

Frankrijk is een van de beste landen om een bedrijf te starten en Paris Region biedt een dynamisch, economisch ecosysteem, dat een voedingsbodem voor bedrijven is om uit te breiden en te groeien. Een van de eerste stappen die internationale bedrijven moeten zetten na te zijn geregistreerd, is om te beslissen welke rechtsvorm het meest geschikt is voor de activiteiten van hun bedrijf zodat het rechtsbescherming geniet. De rechtsvorm die door een bedrijf wordt gekozen, heeft invloed op de status en de belastingplicht. Hier zijn een paar tips voor het kiezen van de beste rechtsvorm voor uw bedrijf in Paris Region.


De eerste stap na het registreren van uw bedrijf: de bedrijfsvorm kiezen

Als u denkt aan uw bedrijf starten in Paris Region, is het van levensbelang dat u bekend raakt met het Franse wettelijke en fiscale systeem.

Er zijn drie belangrijkste types bedrijfsvormen in het land, afhankelijk van of het een lange of korte termijn project is, de strategie van de belegger en hoe onafhankelijk het moederbedrijf is.

Lange of korte termijn?

Een verbindingskantoor is de eenvoudigste en minst beperkende optie want het fungeert als de uitbreiding van het bedrijf in Frankrijk. Hoewel registratie niet vereist en er wel vrijstelling van belasting is, mag het geen commerciële activiteiten ontplooien en heeft het geen onafhankelijke rechtsvorm, los van de moedermaatschappij. Dat betekent dat er geen boekhouding hoeft te worden bijgehouden.

De tweede optie is het filiaal, een meer tussen-oplossing waarbij het bedrijf wordt bestuurd via een vertegenwoordiger. Dit is een geschikte wijze voor een buitenlands bedrijf om naar Frankrijk uit te breiden, omdat uw bedrijf, in tegenstelling tot bij de vorige optie, commerciële activiteiten uit kan voeren en onafhankelijk beslissingen kan nemen.

De derde rechtsvorm is de dochteronderneming, ideaal voor een project op lange termijn en met afstand de meest autonome optie voor uw bedrijfs- en groeiproject in Frankrijk. U kunt bij de oprichting of uitbreiding overheidssteun aanvragen en profiteren van de O&O belastingaftrek. Met het dochteronderneming model kunt u als Frans bedrijf fungeren en als een autonoom rechtspersoon.
 


Franse soorten dochterondernemingen

Frankrijk heeft drie hoofdtypes dochterondernemingen die variëren naargelang hun omvang en het aantal betrokken aandeelhouders: SA, SARL en SAS.

Als uw zaak een commercieel bedrijf is, vertaalt zich dat in Frankrijk als een Société Anonyme” (SA). Dit is de meest ingewikkelde optie, een startkapitaal van € 37.000 is vereist. Deze vorm van dochteronderneming wordt bestuurd door een raad van commissarissen, die aandeelhouders moeten zijn en ook een voorzitter en een algemeen directeur aanstellen.

Als u echter een Naamloze Vennootschap heeft, zal die worden aangeduid als “Société à Responsabilité Limitée” (SARL). Dit is wellicht een van de meest populaire rechtsvormen omdat het relatief eenvoudig is op te zetten en te besturen. Daar komt bij dat u met dit type dochteronderneming meer dan één manager het bedrijf kan laten leiden en vereist het, in tegenstelling tot bij de vorige optie, geen minimaal startkapitaal.

De “Société par Actions Simplifiée” (SAS), een soort vereenvoudigde NV, wordt beschouwd als het meest flexibele en toegankelijke type dochteronderneming voor buitenlandse bedrijven. In dit geval zijn er twee mogelijke scenario's: er kan een voorzitter zijn en een of meer directeuren. In het andere geval, als er maar één aandeelhouder is die het bedrijf vertegenwoordigt bij derden, heet de dochteronderneming een “Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle” (SASU). Een startkapitaal is niet noodzakelijk, daarmee is deze rechtsvorm ideaal voor het aantrekken van kapitaal. De meeste buitenlandse bedrijven kiezen voor een SASU-rechtsvorm om controle te houden over hun dochterondernemingen.

Nadat de rechtsvorm gekozen is die bij het functioneren van uw bedrijf past, is de volgende stap het openen van een bankrekening. Wanneer u een bedrijf in Frankrijk registreert bij het Centre des Formalités des Entreprises (CFE), krijgt u het registratienummer (SIRET) van het bedrijf. U krijgt ook een "Extrait Kbis", een document waarmee u zelfstandig activiteiten met uw bedrijf in Frankrijk kunt ondernemen.


Welke invloed heeft de rechtsvorm op uw bedrijfsvoering?

De rechtsvorm die u kiest zal invloed hebben op de sociale status van de medewerkers en op de wijze hoe het bedrijf fiscaal zal worden belast.

Fiscale invloed

De winst van het bedrijf kan mogelijk belast worden voor inkomstenbelasting op winst, “impôt sur le revenu” (IR), of voor vennootschapsbelasting, “impôt sur les sociétés” (IS). De rechtsvormen SA, SAS/SASU en SARL staan een belastingvrijstelling op winst toe, wat betekent dat die kan worden toegepast op de totale winst, inclusief de honorering. Ze zijn namelijk allemaal onderworpen aan vennootschapsbelasting, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden kiezen voor inkomstenbelasting als de onderneming korter dan 5 jaar geleden is opgericht. Bovendien is, tenzij de optie van inkomstenbelasting is gekozen, de honorering van de directie in deze rechtsvorm aftrekbaar van de inkomsten van de onderneming.

Sociaal regime

De voorzitter van een SA of SAS dochteronderneming wordt beschouwd als een werknemer en daarom zijn op zijn salaris gewone sociale lasten van toepassing. Hierdoor kunnen zij beter gebruikmaken van de optimalisatie tussen aandeelhouders en uitbetaling. Dit is echter niet het geval voor de leden van de raad van bestuur in een SA. In het geval van een NV, SARL, zijn er twee opties: de Manager met meerderheidsbelang wordt aangeduid als een beoefenaar van een vrij beroep, terwijl de minimale of gelijke aandeelhouder wordt gezien als een ermee gelijkgestelde werknemer en profiteert van het stelsel van sociale zekerheid.

U bij dit proces begeleiden

Het opbouwen van een bedrijf in Paris Region kan succesvol zijn met de steun van onze internationale en hooggekwalificeerde teams bij Choose Paris Region. Wij kunnen u bij het proces begeleiden en u handige tips en gratis dienstverlening op maat geven.

Bovendien hebben we een gloednieuw online platform ontwikkeld: Connect With Our Selected Partners. Met dit handige hulpmiddel kunt u aanvullende gespecialiseerde manieren vinden om de behoeften van uw bedrijf af te stemmen op de door ons uitgekozen goede dienstverleners.

U bent van plan een bedrijf beginnen in Paris Region? Download onze stap-voor-stap gids Start a Business in Paris Region | Choose Paris Region waarin alle operationele en praktische aspecten van het proces worden behandeld.

Choose Paris Experts

Olivier Allegret

Head of Client Solutions
Expert