Overslaan en naar de inhoud gaan

Juridische kennisgeving

Het verder surfen op deze site houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. De huidige onlineversie van de gebruiksvoorwaarden is de enige geldige gedurende het gebruik van de site en tot het moment waarop een nieuwe versie deze vervangt.

 

Uitgever van de site

 • Choose Paris Region
 • 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
 • E-mailadres: contact@chooseparisregion.org 
 • Vereniging in de zin van de wet van 1901

 

Hoofd publicatie

 • Hoofd publicatie: Lionel Grotto, algemeen directeur van Choose Paris Region
 • Mededirecteur publicatie: Rémi Bergues, algemeen directeur van de dochteronderneming van Choose Paris Region en adjunct-directeur van Choose Paris Region

 

Webhost van de site

 • Over-link 
 • 1501 route des Dolines – 06560 Sophia Antipolis
 • +33 (0)4 93 34 34 72
 • contact@over-link.net

 

Concept en grafisch ontwerp van de site

 • Softia Ingénierie
 • 9 Ter rue Carnot – 94270 Le Kremlin-Bicêtre
 • +33 (0)9 74 76 21 77
 • infos@softia.fr

 

Auteursrechten en gebruik sitecontent 

De volledige site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor documenten die gedownload kunnen worden en iconografische en fotografische voorstellingen.

Bijgevolg mogen ze niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Choose Paris Region. Verzoeken om toestemming kunnen aan het volgende e-mailadres worden gericht: contact@chooseparisregion.org. Enig gebruik zonder de uitdrukkelijke toestemming van Choose Paris Region zou een daad van namaak zijn in de zin van het Franse wetboek van intellectuele eigendom.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Choose Paris Region stelt alles in het werk om de goede werking en de computerbeveiliging van de website te garanderen, evenals de nauwkeurigheid en de actualisering van de informatie die op de website wordt verspreid. Choose Paris Region kan echter niet de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de op deze site beschikbare informatie garanderen. 

Bijgevolg kan Choose Paris Region niet verantwoordelijk worden gesteld:

 • voor onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie;
 • in geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze site en/of gebruik te maken van de diensten;
 • voor elke schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van een ieder tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, evenals het gebruik van de site en/of de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

 

Cookiegebruik

Een cookie is een klein computerbestand, een tracker. Cookies maken het mogelijk het gebruikersgedrag te analyseren bij een bezoek aan de website, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie. Cookies verzamelen gegevens over het surfgedrag van het aangesloten station en slaan deze op.

Tijdens het eerste bezoek aan de site verschijnt een banner waarmee u toestemming kunt geven voor het plaatsen van cookies. Uw keuze blijft 12 maanden bewaard.

Uw toestemming kunt u te allen tijde wijzigen in de cookie-instellingen.

Wat u ook kiest, u hebt dezelfde browse-ervaring en toegang tot dezelfde inhoud.

Per browser wordt uw keuze geregistreerd. Bij het gebruik van meerdere browsers, computers of terminals, wordt de vraag voor elke browser apart gesteld.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies, voor elk type browser, kunt u de website van de CNIL raadplegen (https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser).