Overslaan en naar de inhoud gaan

Een uitstekende dynamiek voor de attractiviteit van de regio rond Parijs binnen een wereldwijde context onder spanning

Assises de l'Attractivité 2022

Ter gelegenheid van de Assises de l’Attractivité op 7 december 2022 presenteren Choose Paris Region en Paris-Île de France Capitale Économique de resultaten van de Global Cities Investment Monitor, een onderzoek dat al 13 jaar wordt uitgevoerd in samenwerking met Opinion Way.

Terwijl in 2021 de mondiale economische conjunctuur nog steeds werd gekarakteriseerd door een zware druk op het gebied van de levering van grondstoffen en door een aanhoudende gezondheidscrisis, stabiliseerde Île-de-France zich als het zwaartepunt van de Europese attractiviteit. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar buitenlandse investeringen in 2021 op basis van de Financial Times FDI Markets. Op mondiale schaal is het feitelijk de regio die de meeste investeringen vanuit Europa aantrekt en wederom de grootste ontvanger van buitenlandse investeringen in O&O. Het is ook de regio die het meeste profijt trekt van buitenlandse investeringen van bedrijven die op het eigen grondgebied zijn gevestigd (her-investeringen), op wel mondiaal niveau

Wat betreft de perceptie laat de exclusieve peiling uitgevoerd door Opinion Way in opdracht van Choose Paris Region en Paris-Île de France Capitale Économique zien dat Île-de-France op de tweede plaats staat van de meest aantrekkelijke metropool-regio's voor buitenlandse investeringen in het algemeen en wint daarmee een plaats in 2022 ten opzichte van 2021: de beste klassering die Île-de-France ooit heeft behaald in dit onderzoek. De regio Île-de-France wordt ook gezien als de meest aantrekkelijke van Europa als het gaat om ecologische inzet: de proactieve inzet van de regio voor de milieutransitie wordt als positief gezien door de respondenten die de tastbare effecten ervan waarnemen.
 

Resultaten van de analyses van investeringen van de gegevensbank van FDI Markets

Ondanks de verhalen over het zwakker worden van het Europese blok, blijft het aandeel van buitenlandse investeringen in Europa stabiel op 54% van de totale, wereldwijde investeringen. De aanwezigheid van 11 steden of regio's op het vasteland van Europa in de top 20 van de meest aantrekkelijke regio's op het gebied van het aantal internationale directe investeringen (IDI) getuigt van de robuustheid van het Europese blok en de toenemende macht van een Europa met diverse centra die elkaar versterken.

De regio Noordrijn – Westfalen heeft weliswaar een kleine voorsprong op Île-de-France in 2021 qua aantal projecten, maar dit gegeven op zich dient met enige terughoudendheid gezien te worden omdat die regio meerdere stadskernen omvat: Düsseldorf, Keulen, Dortmund. De regio Île-de-France blijft het grootste zwaartepunt van de Europese aantrekkingskracht: met alles bij elkaar 650 IDI in de laatste drie jaar is Île-de-France bijvoorbeeld de meest attractieve regio voor IDI vanuit Europa, vóór Noordrijn – Westfalen in Duitsland (577 IDI) en vóór Groot Londen (557 IDI).

De Île-de-France is de nummer 1 regio in de wereld op het gebied van investeringen in O&O en blijft daarom gelden als een internationaal innovatiecentrum. Voor het tweede opeenvolgende jaar klasseert Île-de-France zich ook als de nummer 1 regio in de wereld wat betreft de uitbreiding van bedrijven, een gegeven dat de voortreffelijke integratie aangeeft van buitenlandse ondernemingen in het ecosysteem van de regio en van lange-termijn vertrouwen van de investeerders.

Île-de-France staat tevens op de eerste plaats qua attractiviteit in het werken in investeringsbankieren met 39 IDI tegen 32 voor Groot Londen, maar ook in verzekeringen en in Retail Banking. Deze gegevens zijn een aanvulling op EY's Brexit Tracker-cijfers van maart 2022, waaruit blijkt dat Parijs veruit domineert wat betreft het aantal banen die verhuizen in de financiële sector als onderdeel van de Brexit (2800 tegenover 1800 voor Frankfurt op de 2e plaats). Bovendien heeft het financieel centrum van Parijs zojuist dat van Londen voorbijgestreefd wat betreft totale kapitaalvorming: Île-de-France consolideert zo zijn plek als groot wereldwijd financieel centrum, dat steeds beter in staat is in continentaal Europa de rol te spelen die voorheen toeviel aan Londen.
 

Resultaten van de analyse van de peiling van Opinion Way

Ook dit jaar hebben Choose Paris Region en Paris-Île de France Economic Capital aan Opinion Way opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de wereldwijde perceptie van de aantrekkelijkheid van grote wereldsteden. Deze kwantitatieve studie is uitgevoerd in 15 landen via een steekproef van 403 internationaal gevestigde bedrijven, representatief voor internationale investeerders. De ondervraagde personen zijn leidinggevenden en managers van bedrijven (CEO, VP, DG, CFO, directeuren verkoop/marketing, filiaalmanagers en internationale investeerders). De steekproef interviews werden gehouden tussen 5 oktober en 16 november 2022.

In dit onderzoek komt Île-de-France als de op één na aantrekkelijkste grootstedelijke regio uit de bus voor buitenlandse bedrijven in het algemeen en wint het in 2022 een plaats ten opzichte van 2021: de beste klassering sinds men dit onderzoek is gaan uitvoeren. Achter Groot Londen consolideert Île-de-France zijn status als zwaartepunt van een Europees vasteland, waarvan de aantrekkelijkheid wereldwijd steeds verder groeit.

Zoals het hierboven aangehaalde onderzoek van de investeringsstromen voor 2021 laat zien, klimmen verschillende Europese steden op de ranglijst zoals Berlijn, München en Amsterdam, die allemaal vooruitgang boeken ten opzichte van 2021. De progressie van Duitse steden kan vooral gezien worden in het licht van de groeiende rol van Duitsland als Euraziatisch "eindpunt" van de nieuwe zijderoutes - zelfs als men vraagtekens kan zetten bij de duurzaamheid van dit model. New York daarentegen is verdrongen van de hoogste plek op het podium en moet dit jaar genoegen nemen met een 3e plaats: Slechts 14% noemt het als een van de 3 meest aantrekkelijke metropolen ter wereld in 2022 tegenover 29% in 2021.

Het optimisme betreffende de attractiviteit van Parijs als doel voor investeringen in de komende jaren is dus nog nooit zo groot geweest en dat heeft betrekking op bijna de helft van de investeerders, wat zorgt voor een ongekend verschil tussen de optimisten en de pessimisten: 47% denkt dat het zal toenemen terwijl slechts 11% denkt dat het zal dalen (tegen respectievelijk 38% en 11% in 2021).

Als we nauwkeuriger kijken per investeringscriteria, komt de regio Île-de-France aan kop bij het criterium van de « fundamentele diensten als gezondheid, onderwijs en veiligheid », bij de « politieke en juridische stabiliteit », en tweede bij « de ecologische betrokkenheid » (een criterium dat vorig jaar nog niet bestond), de « kwaliteit van het leven » en « de overheidsinvestering en de steun van de Staat aan ondernemingen ». Dat zijn uitstekende resultaten, gegeven de mondiale context die wordt gekarakteriseerd door een sterke concurrentie tussen wereldsteden.

Ten slotte gelooft een betrekkelijke meerderheid van de respondenten, of het nu in Amerika, Azië of Europa is, dat de aantrekkingskracht van Île-de-France zal blijven toenemen in de komende jaren. Een perspectief dat de plaats van de regio als zwaartepunt van een aantrekkelijk Europa bevestigt binnen een steeds meer gepolariseerde economische en geopolitieke wereld.

Deze resultaten zijn bekendgemaakt ter gelegenheid van de Assises de l'Attractivité, een evenement dat elk jaar wordt georganiseerd door Choose Paris Region met ondersteuning van de Regio Île-de-France en de Métropole du Grand Paris. Dit evenement brengt vele spelers uit de publieke en privésector samen de terrain die zich inspannen ten bate van deinternationale aantrekkingskracht van Île-de-France, met als centraal thema de uitmuntende sectoren, de samenwerkingsverbanden tussen Europese regio's, het een plaats inruimen voor de ecologische transitie binnen de nieuwe investeringscriteria, het aantrekken van talenten, de bijdrage van sportevenementen tot de aantrekkingskracht van de regio Ile-de-France. Het programma is verkrijgbaar via deze link.