Overslaan en naar de inhoud gaan

De eerste stap van je Verhuizing naar Paris Region: Het Verkrijgen van een Visum en Werkvergunning

11_Passport_AdobeStock_297796061_1920x1080

Om te kunnen werken of een bedrijf te starten in Paris Region moet je een visum en verblijfsvergunning aanvragen, afhankelijk van het doel en de duur van je verblijf in het land. Lees voor je verhuist verder over deze cruciale stap en ontdek voor welk visum en welke werkvergunning je misschien in aanmerking komt!


Heb je een Frans visum nodig?


EU Ingezetenen

Als je ingezetene bent van een lidstaat van de EU, de EER of van Zwitserland heb je visum noch verblijfsvergunning nodig om te kunnen werken en vrij te reizen in Frankrijk. Verder hoef je geen documenten te overleggen behalve een geldig paspoort of identiteitskaart. Je kunt als je wilt ook een verblijfsdocument als EU-ingezetene aanvragen, al is dat niet noodzakelijk.


Niet-EU Ingezetenen

Als je geen ingezetene bent van een lidstaat van de EU, de EER of van Zwitserland en langere tijd wil gaan investeren, werken en verblijven in Frankrijk, heb je een verblijfsvergunning en correct visum nodig om Frankrijk binnen te komen.


Brexit: Ingezetenen VK

Ingezetenen van het VK die na 1 januari 2021 binnenkomen, dienen de procedure voor een verblijf voor niet-EU ingezetenen te doorlopen en een aanvraag te doen voor een visum lang verblijf in Frankrijk voor een duur van meer dan 90 dagen, los van het doel van het verblijf.

 

Hoe lang blijf je?

Je kunt twee soorten visa aanvragen, afhankelijk van het doel en de duur van je verblijf.


Visum kort verblijf

Dit staat ook bekend als het Schengen-visum en wordt verstrekt aan niet-EU ingezetenen voor toerisme, zakenreizen of familiebezoek. Dit visum is ook beschikbaar voor diegenen die naar Frankrijk gaan voor scholing, stages, congressen en bedrijfsbijeenkomsten. Een verblijf in het Schengen Gebied mag ten hoogste 90 dagen duren in enige periode van 180 aaneengesloten dagen, ongeacht of de betreffende persoon aan visa vereisten dient te voldoen. De Schengen calculator is een nuttig hulpmiddel om het aantal resterende dagen van je Schengen-visum kort verblijf te berekenen. Het Schengen-visum kan vernieuwd worden maar je moet zes maanden wachten voordat je een nieuw verzoek daarvoor indient. De kosten van dit visum variëren tussen €35 en €80 naar gelang je nationaliteit. Meer informatie vind je hier.

Visum lang verblijf

Als je langer dan drie maanden betaald werk gaat verrichten in Parijs, moet je een visum lang verblijf en werk- en verblijfsvergunning aanvragen, die je werkgever voor je moet sponsoren en verkrijgen. Met het visum lang verblijf kan je Frankrijk slechts binnenkomen, terwijl je met een werk- en verblijfsvergunning legaal in het land kan werken en wonen. De duur van je visum lang verblijf moet tussen de drie maanden en een jaar liggen maar als je je verblijf wil verlengen, moet je bij de prefectuur een verblijfsvergunning aanvragen. De aanvraag voor een visum lang verblijf kost €99. Kijk goed na of je nationaliteit of de omstandigheden van je verblijf in Frankrijk niet in de weg staan van het voldoen aan de vereisten voor een visumaanvraag hier.

Kijk op de Website Franse Regering voor de diverse stappen in het proces van de visumaanvraag.


Voor welke verblijfsvergunning kom je in aanmerking?

Hoe lang je verblijf om zakelijke redenen ook is, je moet een werkvergunning hebben voordat je betaald werk kunt verrichten in Frankrijk, tenzij je in aanmerking komt voor een "Talent Paspoort”. Voor het aannemen van een buitenlandse werknemer is een speciale werkvergunning nodig die betaald werk mogelijk maakt. De werkgever moet de aanvraag voor een werkvergunning indienen ten minste drie maanden voor de werknemer aan het werk zal gaan.


Het “Talent Paspoort” voor Internationale Talenten

Het “Talent Paspoort” is een meerjarige verblijfsvergunning voor niet-EU burgers om in Frankrijk te kunnen wonen en werken. Je kunt ervoor in aanmerking komen als je een hooggeschoolde medewerker bent of als je een bedrijf wil beginnen dat bijdraagt aan de economische aantrekkingskracht van Frankrijk. Bekijk de 11 verschillende beroepscategorieën die in aanmerking komen hier.
Let er goed op dat je arbeidscontract of je verblijf langer dan drie maanden moet duren. Dit “Talent Paspoort” is vier jaar geldig, kan verlengd en uitgebreid worden zodat naaste familieleden er onder vallen, die dan ook in Frankrijk kunnen wonen en werken.


Procedure en Kosten

De procedure dient niet eerder gestart te worden dan drie maanden voor de datum van aankomst in Frankrijk en de aanvraag moet gedaan worden bij consulaire dienst in je gebruikelijke woonplaats.

Aanvragers moeten een heffing van €200 betalen aan het Franse Bureau voor Immigratie en Integratie (“OFII”) als de vergunning is afgegeven. Daarenboven wordt €25 aan registratiekosten in rekening gebracht, waarmee de totale kosten €225 bedragen.


Het Franse Tech Visum: Voor de Oprichter en de Medewerker van een Startup

Het Franse Tech Visum is een versimpelde procedure, bestemd voor het Tech ecosysteem, voor drie types internationaal Tech talent die de meerjarige verblijfsvergunning “Talent Paspoort” kunnen krijgen:

  • Oprichters van Internationale start-ups, die zijn uitgekozen door samenwerkende broedplaatsen and katalysatoren,
  • Internationale talenten die zijn aangeworven door Franse bedrijven, welke door het Franse Ministerie van Economie als innovatief zijn erkend,
  • Internationale investeerders die zich in Frankrijk willen vestigen.


Bekijk de pagina van onze partner “Welcome to France” voor meer informatie over dit visum.

 

Andere nuttige informatie


Dematerialisatie van Immigratieprocedures

De Franse autoriteiten hebben besloten tot een geleidelijke dematerialisatie van immigratieprocedures, met als doel het efficiënter maken van het proces. De eerste procedures die gedematerialiseerd zullen worden, zijn aanvragen en verlengingen van verblijfsvergunningen en aanvragen voor werkvergunningen voor buitenlandse werknemers.
Bekijk de nieuwe online service voor werkvergunningen.


Laatste Tips

Kijk hier op de officiële visum website voor Frankrijk voor elke soort visumaanvraag en voor meer informatie zoals nuttige documenten die je wellicht nodig hebt.
Ga je verhuizen naar Paris Region? Bekijk onze gids die je stap voor stap verder helpt en kom meer te weten over hoe je een werkvergunning en visum kan krijgen. Als u een dienstverlener zoekt om u te helpen bij uw visumaanvragen en het verkrijgen van een werkvergunning, kijk dan op ons speciale platform met verwijzingen naar gespecialiseerde dienstverleners.

Choose Paris Experts

Olivier Allegret

Head of Client Solutions
Expert