Overslaan en naar de inhoud gaan

Arbeiders uit het buitenland naar Frankrijk laten komen voor de Olympische en Paralympische Spelen - Hoe gaat dat in zijn werk?

Engineers on a construction site - AdobeStock_190729433

Terwijl de komende Olympische en Paralympische Spelen in de zomer van 2024 de bruisende straten van Paris Region zullen gaan opsieren, denkt een toenemend aantal buitenlandse bedrijven aan mogelijkheden om hun personeel voor dit grootse evenement in Frankrijk in te zetten. Als het gaat om beroepsmatige immigratie, zullen de procedures voor het in dienst nemen van buitenlands personeel in Frankrijk verschillen, afhankelijk van het feit of de werknemer lokaal is gecontracteerd of uitgezonden door een buitenlandse werkgever.

Om deze bedrijven te helpen bij een goed begrip van de wet- en regelgeving rondom de tijdelijke inzet van buitenlandse werknemers in Frankrijk en ervoor te zorgen dat zij volledig de wet blijven naleven, hebben wij een beroep gedaan op de expertise van twee vertrouwde partners:
Alexandra DABROWIECKI, van Voltaire Avocats, een befaamd advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid, en Anaïs JAMOT, van Mobility Compliance Group, toonaangevende specialisten voor alle formaliteiten betreffende bedrijfsimmigratie, sociale zekerheid en gedetacheerde arbeidskrachten.

Ze laten niet alleen hun licht schijnen over de fijnere punten van detachering, maar bieden ook zeer waardevol advies om de voorbereidingen en procedures te vereenvoudigen, zodat u met overtuiging de correcte beslissingen kunt nemen en aan het avontuur kunt beginnen.


Wat is detachering (secondment)?

Secondment/detachering is het tijdelijk aanstellen in een land van een medewerker van een bedrijf dat juridisch gezien in een ander land is gevestigd. Als een medewerker naar Frankrijk is uitgezonden, blijft deze onder jurisdictie van het buitenlandse bedrijf, met behoud van het buitenlandse arbeidscontract en verloning. Er is geen directe, hiërarchische relatie met het Franse gastbedrijf. Als de opdracht eenmaal voltooid is, keert de medewerker terug naar de gebruikelijke werkplek in het thuisland.


Wanneer is secondment/detachering van toepassing?

Het is van toepassing in enkele situaties:

 1. Uw medewerker gaat volgens contract diensten leveren voor een van uw klanten in Frankrijk, zoals bijvoorbeeld tijdens de Olympische en Paralympische Spelen
 2. Uw medewerker gaat werken op een Frans filiaal of binnen een dochteronderneming van uw concern
 3. Uw werknemer wordt tijdelijk tewerkgesteld bij een bedrijf als eindgebruiker in Frankrijk
 4. U stuurt uw werknemer voor uw eigen rekening naar Frankrijk, zonder externe klanten of dienstverlening. In zulke gevallen staan de gedetacheerde werknemers niet onder toezicht van de gastinstantie.


What are the key formalities and requirements for secondment in Wat zijn de belangrijkste formaliteiten en vereisten voor een detachering in Frankrijk ?

Meestal is het van cruciaal belang om te beginnen met een pre-declaratie, een vitale eerste stap die gezet moet worden via de SIPSI website - Online e-service van het Ministerie van Arbeid - voor de uitzending begint. Deze declaratie dient te worden ingediend niet later dan 2 dagen voor de begindatum van de uitzending. Er bestaan uitzonderingen op dit proces voor bepaalde korte-termijn functies, zoals artiesten, atleten, scheidsrechters, leden van sport coaching-teams, stagiaires met tijdelijke opdrachten en sprekers op seminars en wetenschappelijke evenementen.

Bovendien is het voor in het buitenland gevestigde bedrijven in het algemeen verplicht een vertegenwoordiger voor Frankrijk te benoemen. Deze vertegenwoordiger fungeert als uw contactpersoon met de arbeidsinspectie en zorgt voor het indienen van de benodigde documenten in geval van een audit. De aanwijzing van deze vertegenwoordiger gebeurt in de regel tijdens pre-declaratie van de detachering.


Is Frans arbeidsrecht van toepassing ?

Franse arbeidswetgeving is van toepassing op gedetacheerde werknemers. Werkgevers die medewerkers naar Frankrijk detacheren, moeten zich houden aan een geheel van fundamentele regels als omschreven in de Franse Arbeidswet en sector-specifieke collectieve arbeidsovereenkomsten op bedrijfstak-niveau, inclusief regels over loon, werktijden en diverse soorten verlof, zoals zwangerschaps-, vaderschaps- en gezinsgerelateerd verlof, en kinderopvang.

Als de detachering langer dan 12 maanden duurt, dan is de werkgever verplicht om alle bepalingen zoals vastgelegd in het Franse Arbeidswetboek en de relevante collectieve arbeidsovereenkomst op sectorniveau volledig uit te voeren, met een paar specifieke uitzonderingen.

Nadrukkelijk moet gezegd worden dat naleving van essentieel belang is voor een correcte detachering in Frankrijk.


Hebben mijn medewerkers een visum of een werkvergunning nodig ?

Voor gedetacheerde niet-EU medewerkers met een missie van meer dan 90 dagen is een volledige uitgebreide immigratieprocedure vereist, die de volgende stappen omvat:

 1. De voorafgaande verklaring voor detachering op de SIPSI-website
 2. Aanvraag voor een werkvergunning met een verwerkingstijd van enkele weken tot aan maximaal 2 maanden.
 3. Aanvraag voor een lange-termijn visum
 4. Update van de verklaring voor detachering (in het geval dat de uitzendingsdata veranderen als gevolg van de procedure voor de aanvraag van een werkvergunning)
 5. Aankomst in Frankrijk, dit is het begin van de uitzending
 6. Goedkeuring van het lange-termijn visum op de digitale administratie voor buitenlanders in Frankrijk - ANEF platform
 7. Een verplicht medisch onderzoek bij de Franse Bureau voor Immigratie en Integratie (OFII) faciliteit

EU-onderdanen die naar Frankrijk worden uitgezonden, hoeven slechts de SIPSI-verklaring in te vullen en een geldige sociale dekking te houden gedurende hun verblijf in het land.
 

Wat zijn de regels voor een korte-termijn uitzending van minder dan 90 dagen ?

Er zijn 2 opties om rekening mee te houden:

Optie 1: Werkvergunning + Schengen Visa (indien van toepassing) Optie 2: Werkvergunning vrijstelling + Schengen Visa (indien van toepassing)
 1. Begin met een voorafgaande detacheringsverklaring op de SIPSI-website
 2. Vraag een werkvergunning aan, die een afhandeling kan hebben van enkele weken tot maximaal 2 maanden
 3. Afhankelijk van de nationaliteit van de gedetacheerde dient u een visumaanvraag voor korte termijn in
 4. Werk de detacheringsverklaring bij, voorzover nodig als de data van uitzending veranderen
 5. Als alle formaliteiten op orde zijn, kan de gedetacheerde medewerker naar Frankrijk komen om te beginnen met zijn werk
Vrijstellingen van werkvergunningen zijn van kracht bij korte-termijn uitzendingen die maximaal 89 dagen duren, voornamelijk op het gebied van audit en expertise (informatica, management, financiën, verzekeringen, architectuur en techniek), waaronder activiteiten vallen als beoordelingen, onderzoeken, verificaties en controles, die als ‘audit’ worden omschreven om wettelijke redenen.

In zulke gevallen is het raadzaam een certificaat te overleggen met beschrijvingen van de taken en de experts. Dit certificaat dient bewaard te worden in geval van een audit.

Vergeet niet dat een vrijstelling van een werkvergunning de werkgever niet vrijstelt van andere vereisten voor de detachering, waaronder een Schengen-visum (indien van toepassing), het regelen van sociale dekking en het indienen van de SIPSI-aangifte.


Is de Franse Sociale zekerheid verplicht voor mijn medewerkers?

Als een buitenlands bedrijf zijn medewerkers naar Frankrijk stuurt om er te werken, moet het bedrijf zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheid na te komen in Frankrijk, onafhankelijk van de nationaliteit van die medewerker (EU of niet-EU).

Er zijn 2 opties:

 • Als er een overeenkomst bestaat aangaande sociale zekerheid tussen Frankrijk en het land van het bedrijf van de medewerker, kan dat bedrijf in eigen land een detacheringscertificaat aanvragen (Certificate of Coverage). Voorwaarden voor deelname en de geldigheidsduur variëren afhankelijk van de overeenkomsten. Met dit certificaat kan de werkgever worden vrijgesteld van afdracht aan de sociale zekerheid in Frankrijk, en kan de gedetacheerde werknemer worden vrijgesteld van inschrijving in het Franse socialezekerheidsstelsel.
 • Mocht er geen overeenkomst zijn, dan moeten in Frankrijk sociale bijdragen worden betaald gedurende de tijd van de detachering, naast de afdrachten die in het thuisland van de werknemer blijven gelden. De uitgezonden medewerker dient zich ook in te schrijven in het Franse socialezekerheidsstelsel.


We staan u bij in de planning en begeleiden u door de procedure

Als voorbereiding op een immigratieprocedure moet u de vereiste documenten verzamelen en rekening houden met verwerkingstijden. Dit houdt in: het verkrijgen van een werkvergunning, het plannen van een visumafspraak en het ontvangen van een lange-termijn visum binnen 2-3 weken.

Het is ook absoluut noodzakelijk om er zeker van te zijn dat er een overeenkomst over sociale zekerheid bestaat tussen Frankrijk en het land van de werkgever, omdat anders extra formaliteiten nodig kunnen zijn.

Uiteindelijk delen de buitenlandse werkgever en het Franse gastbedrijf, volgens het beginsel van mede-aansprakelijkheid, de verantwoordelijkheid voor de detachering. Detachering van medewerkers wordt nauwlettend gecontroleerd in Frankrijk en strikte naleving van de regels is van cruciaal belang om eventuele problemen en boetes te voorkomen.

Zo kunnen, met correcte ondersteuning de verwerkingstijden worden verkort voor een veilig project.

 

 

Onze partner-dienstverleners staan klaar om u te helpen door vitale informatie aan te bieden en u bij de beslissende stappen te begeleiden. Een juiste voorbereiding en een gedegen kennis van de relevante regelgeving zijn cruciaal voor een geslaagde detachering in Frankrijk, vooral tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van 2024.
Nu kunt u contact met hen opnemen met alle vragen via ons Contact met onze uitgekozen Partners platform.

Mocht u beginnen aan uw uitbreidingstocht in Frankrijk en mocht u talenten uit het buitenland willen recreturen of mocht u Franse contracten willen voor uw teamgenoten, dan staan ons bureau en onze partners klaar om u alle benodigde hulp te verschaffen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw opties verder te bekijken.

Choose Paris Experts

Olivier Allegret

Head of Client Solutions
Expert