Overslaan en naar de inhoud gaan

De Finse groep IQM sluit zich aan bij het Quantum ecosysteem van Paris Region

De Finse groep IQM sluit zich aan bij het Quantum ecosysteem van Paris Region

Sinds de oprichting in 2018 is IQM steeds bezig geweest met het bouwen van de kwantum computers van morgen. Met een team van wereldwijd gerenommeerde wetenschappers heeft vernieuwing altijd een centrale plaats in de activiteiten van IQM, en hun creatieve benadering geeft specifieke oplossingen voor een vele takken van industrie.

Onlangs ontmoetten we de directeur van IQM France, Björn Pötter, om te praten over hoe het bedrijf profijt trekt van het ecosysteem van Paris Region en hoe het door het gebruik van kwantum technologie milieumaatregelen toepast voor een positief milieueffect.
 

Wat is uw functie bij IQM en wat kunt u ons vertellen over uw bedrijf?

Ik ben directeur van IQM France SAS, een 100% dochtermaatschappij van IQM Finland Oy. Daarbij ben ik ook hoofd van Productie voor IQM global.
IQM is een kwantum computing hardware bedrijf dat in 2019 is begonnen als een afsplitsing van de Aalto University en het VTT Technical Research Centre in Finland. De kern van IQM’s technologie is gebaseerd op supergeleidende kwantum circuits en ontwikkelt zich vanuit tientallen jaren onderzoek van het wereldberoemde Quantum Computing and Devices (QCD) laboratorium. IQM heeft het grootste industriële hardware team van kwantum experts in Europa.
 

Paris Region is een centrum voor KI en DeepTech bedrijven, clusters, O&O laboratoria en broedplaatsen. Hoe heeft u profijt getrokken van dit ecosysteem?

IQMIn Paris Region is een grote concentratie van betrokkenen in het Franse kwantum ecosysteem in een betrekkelijk klein geografisch gebied, met regelmatige netwerk-evenementen en conferenties, wat het leggen van contacten gemakkelijk maakt.
We hebben contact opgenomen met academische groepen om mogelijke samenwerkingen te bekijken en ook met de wereld van start-ups om over samenwerking en gemeenschappelijke projecten te praten. en daarbij is er een levendig netwerk van durfkapitaal bedrijven, met name op kwantum gebied, en een groot aantal bedrijven waarmee we zijn begonnen samen te werken.
 

Uw dochter in Parijs concentreert zich op lucht- en ruimtevaart en cyberbeveiliging. Hoe speelt de Regio in op uw behoeften op het gebied van personeelswerving, samenwerking, innovatie en zakelijke kansen?

In Paris Region hebben we inderdaad mogelijke partners gevonden op het gebied van ruimtevaart en cyberbeveiliging, met wie we onderhandelen en specifieke use-cases van toepassingen voor kwantum computing bespreken. Dit wordt ondersteund door betrokkenen in de wereld van HPC en computers, belangrijke partners voor deze specifieke toepassingen op dit gebied. We verwachten snel concrete samenwerkingen en partnerschappen bekend te maken.
 

Kunt u, wat betreft duurzame ontwikkeling, in enkele woorden uitleggen hoe kwantum technologie een bijdrage kan leveren aan een positiever milieueffect en hoe IQM deze maatregelen doorvoert?

IQM heeft onlangs aangekondigd dat het € 128 miljoen heeft bijeengebracht in een Series A2-financiering onder leiding van het Wereld Fonds, dat investeert in Europese klimaattechnologie zodat mogelijk minstens 100 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar bespaard wordt.
IQM gaat zijn producten sneller ontwikkelen door processors van kwantumcomputers mede te ontwerpen om innovatie mogelijk te maken op gebieden als batterij technologie, optimalisering van het energie-netwerk en klimaatmodellen.

Zoals bekend zijn enkele wereldberoemde en de zeer prestigieuze wetenschappelijke en technische hogescholen gevestigd in de Regio, maakt u gebruik van het rijke aanbod aan talenten om uw team op te bouwen?

Toegang tot het aanbod aan de talenten van de beste universiteiten en onderwijscentra van Parijs is een sterke drijfveer voor IQM om zich in de Regio te vestigen. Wij zijn doende ons team op te schalen, zowel aan de zakelijke als aan de research kant, en we worden door Choose Paris Region ondersteund bij onze wervingsactiviteiten.
 

Kunt u iets zeggen over de onlangs tot stand gekomen samenwerking met Multiverse Computing?

Multiverse is een specialist in kwantum algoritmes, wat een ideale aanvulling is op onze activiteiten die meer op hardware gericht zijn bij gezamenlijk ontwerpen. Als onderdeel van deze samenwerking zullen we oplossingen integreren, die zijn ontwikkeld voor specifieke kwantum toepassingen in financiën, energie, chemie, logistiek, materiaalkennis en andere takken, onder andere door onze algoritme teams.
 

Ten slotte: hoe omschrijft u Paris Region in 3 woorden?

PParis Region is een garantie voor de 3 T’s: Talent, Technologie, Tolerantie

Choose Paris Experts

Thomas Fauvel

Deep Tech
Expert