Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe COVID-19 is bestreden door green-tech bedrijven

Hoe COVID 19 is bestreden door green tech bedrijven

Terwijl diverse bedrijven het op dit moment moeilijk hebben, hebben green-tech bedrijven de crisis behoorlijk doorstaan. Bedrijven die zich bezighouden met energie, drinkwater en rioolstelsels, afvalinzameling en -behandeling zijn het minst getroffen.

Bedrijven blijven optimistisch

Terwijl diverse bedrijven het op dit moment moeilijk hebben, hebben green-tech bedrijven de crisis behoorlijk doorstaan. Bedrijven die zich bezighouden met energie, drinkwater en rioolstelsels, afvalinzameling en -behandeling zijn het minst getroffen. Dit kan deels worden verklaard door het feit dat deze activiteiten essentieel zijn om het land goed te laten werken. Daarom moet de continuïteit van de dienstverlening worden gegarandeerd. Het is mogelijk dat hun activiteiten gaan afnemen als de situatie in de komende maanden niet verbetert, maar deze crisis zal de industrie waarschijnlijk geen grote financiële problemen opleveren. De enige uitzondering hierop vormt de industriële afvalrecyclingsector die is geraakt door de sluiting van veel industriële bedrijven, waardoor er minder afval is geproduceerd en hoeft te worden gerecycled.

De economische slowdown, met name in de industriële sector, heeft ook gevolgen voor het elektriciteitsverbruik. In Frankrijk is het elektriciteitsverbruik met 15% gedaald sinds het begin van de lockdownperiode. De meest recente Recruitment Sector Barometer voor bedrijven in de energie- en milieusector bevestigt het vertrouwen van de industrie in de toekomst: in de regio Parijs zijn 54% meer vacatures geregistreerd bij bedrijven in de energie- en milieusector sinds het begin van de epidemie.

Grote ondernemingen binden samen de strijd aan tegen COVID-19

Sinds het begin van de pandemie hebben grote ondernemingen medewerkers in de gezondheidszorg en kwetsbare mensen gesteund. Grote energiebedrijven gingen zelfs een stap verder:

EDF GROUP is een geïntegreerd elektriciteitsbedrijf. De EDF Group Foundation heeft een nood- en solidariteitsfonds van 2 miljoen euro opgezet. Het zal zowel in Frankrijk als daarbuiten worden ingezet en heeft vanaf nu 1 miljoen euro toegezegd voor noodhulp aan zorgpersoneel en aan de meest kwetsbaren in de samenleving, en tevens 1 miljoen euro aan het einde van de gezondheidszorgcrisis om de meest kwetsbaren te helpen.

TOTAL, een Frans geïntegreerd olie- en gasbedrijf dat wereldwijd opereert, ondersteunt zorgprofessionals van Franse ziekenhuizen die strijden tegen het Covid-19-virus met benzinevouchers ter waarde van € 50 miljoen. Bovendien draagt de Total Foundation € 5 miljoen bij aan het Institut Pasteur en aan ziekenhuis- en gezondheidsorganisaties die strijden tegen Covid-19.

SUEZ, een Franse multinational en expert in de sectoren water en afval, heeft een solidariteitsplan opgezet. Suez biedt hulp aan door financiële middelen te verschaffen om Covid-19 te bestrijden en betrekt hierbij alle stakeholders (klanten, medewerkers, leveranciers, managers en aandeelhouders) door:

> een kwart van het salaris van de CEO en Comex-leden gedurende de lockdownperiode te doneren aan initiatieven om Covid-19 te bestrijden;

> aan de algemene vergadering voor te stellen het dividend met bijna een derde te verlagen tot € 0,45 per aandeel.

TEREOS S.A. is een wereldleider in de productie van suikers, alcohol, ethanol en producten op basis van zetmeel. TEREOS produceert in zeven van zijn fabrieken hydroalcoholische oplossingen of desinfecterende alcohol en stelt dit gratis beschikbaar aan Franse regionale gezondheidsdiensten en ziekenhuizen in nijpende situaties.

Nog meer dan technologie is solidariteit de ruggengraat die iedereen helpt door deze ongekende tijden te komen. Initiatieven om anderen te helpen ontstaan in de hele regio Parijs, van zelfgemaakte mondkapjes en gelaatsschermen tot het uitdelen van maaltijden aan de meest kwetsbaren. Met de reeks aan initiatieven en innovatieve oplossingen en de aanzienlijke, positieve gevolgen van grote samenwerkingen en donaties bereiken we hopelijk snel het keerpunt en kunnen we het gewone leven weer oppakken.

Choose Paris Experts

Sevinç Ar

Smart City & Cleantech
Expert