Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Paris Region Fellowship Program 2021

Het Paris Region Fellowship Program 2021

Het Paris Region Fellowship Program (ParisRegionFP) is een door de EU medegefinancierde Marie Sklodowska Curie-actie (MSCA) die wordt georganiseerd in het kader van het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie. Het doel ervan is het versterken van de onderzoekscapaciteit en internationale invloed van de Parijse regio.

De twee belangrijkste doelstellingen van het vijfjarenprogramma dat in januari 2021 van start gaat, zijn:

 1. In totaal 52 internationale leiders van alle nationaliteiten aanstellen op postdoctorale posities op het gebied van onderzoek en innovatie, die een groot scala aan disciplines bestrijken.
 2. Voorzien in intersectorale mobiliteit, speciaal ontwikkelde professionele opleidingen en loopbaanontwikkelingsmaatregelen voor deze ervaren onderzoekers.

De deadline voor de eerste aanvraagronde is 21 oktober 2021. Er zullen 26 onderzoekers worden aangesteld voor 2-jarige postdoctorale beurzen. 

 

De onderzoekers zullen hun oorspronkelijke onderzoeksproject vorm geven en uitvoeren in een eersteklas onderzoeksgroep naar keuze die bij voorkeur behoort tot een van de 13 “Domaines d’Intérêt Majeur” [gebieden van groot belang] (DIM)’-labels die door de Parijse regio worden gesteund. De DIM’s zijn belangrijke onderzoekssectoren waarop de Parijse regio beleidsondersteuning en investeringen richt om haar internationale aantrekkingskracht en intersectorale mobiliteit te versterken:

 1. Wiskundige wetenschap incl. interacties, datawetenschap
  2. Informatica incl. beveiliging, communicatie, kunstmatige intelligentie
  3. Astrofysica en voorwaarden voor het ontstaan van leven incl. ruimte-observaties, planeten, exobiologie
  4. Wetenschap op het gebied van poreuze materialen toegepast in hernieuwbare energie, milieu, gezondheid
  5. Luchtkwaliteit incl. milieu, gezondheid, overheidsbeleid
  6. One Health incl. infectiologie, vaccins,..
  7. Levenswetenschappen incl. microfluïdica, beeldvorming, Big Data
  8. Lang leven en vergrijzing incl. geriatrie, genotechnologieën, sociale aspecten
  9. Gentherapie en genetica
  10. Quantumtechnologieën
  11. Erfgoed en oude materialen
  12. Digitale geesteswetenschappen
  13. Arabische en islamitische geschiedenis, maatschappij, cultuur

ParisRegionFP zal een innovatief internationaal, interdisciplinair en intersectoraal opleidingsprogramma voor geselecteerde onderzoekers aanbieden dat wetenschappelijke, academische en industriële onderwerpen behandelt in deze geïdentificeerde sleutelsectoren (of DIM-wetenschappelijke thema’s) en praktische kennis in niet-onderzoeksgerichte overdraagbare vaardigheden biedt.

Het onderwijs- en onderzoeksprogramma zal geïmplementeerd worden door toonaangevende universiteiten en 20 niet-academische partnerorganisatie. Hierbij zullen actoren van prestigieuze cultuurgebonden organisaties en human resources-actoren tot grote industrieën en kleine en middelgrote bedrijven in verschillende economische sectoren betrokken zijn. De wetenschappelijke actoren zullen zorgen voor infrastructuurcapaciteit en een omgeving op hoog niveau om excellent onderzoek te verrichten. De niet-academische partners zullen bijdragen aan de uitvoering van ParisRegionFP door ervaren onderzoekers te ontvangen tijdens detacheringen of bezoeken en/of door het aanbieden van opleidingen, mentorschap of mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling.

Ga voor meer informatie naar : parisregion.eu/parisregionfp
Sollicitaties moeten worden ingediend via : https://parisregionfp.sciencescall.org/
Euraxess vacatureportaal : https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/539742